top of page

Th 7, 20 thg 5

|

Bến du thuyền

Hội thảo cộng đồng #2 - Tầm nhìn, Vấn đề và Cơ hội

Một hội thảo trực tiếp, tương tác để khám phá tầm nhìn chung cho tương lai của Marina và thảo luận về các vấn đề và cơ hội hiện tại/tương lai.

Hội thảo cộng đồng #2 - Tầm nhìn, Vấn đề và Cơ hội
Hội thảo cộng đồng #2 - Tầm nhìn, Vấn đề và Cơ hội

Thời gian & Địa điểm

10:00 20 thg 5, 2023 – 12:00

Bến du thuyền, 211 Hillcrest Ave, Bến du thuyền, CA 93933, Hoa Kỳ

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page