top of page
MarinaGPU_LandingPage_Header.webp

Chào mừng bạn đến

Thành Phố Marina 2045
Cập nhật kế hoạch chung

— Tiến tới tương lai của chúng ta —

Sự kiện cuối cùng

Hiện không có sự kiện sắp diễn ra

View materials from the last General Plan Workshop! 

Residents discussed and commented on proposed future land use concepts. 

Marina 2045 EIR Scoping and NOP

As of March 29, 2024 at 5:00 PM, comments are now closed on the scope of the EIR.

Existing Conditions Reports Released

Review background information about Marina today, as it exists. 

If you missed Workshop #4

April 27, 2024

On Saturday, April 27th, local Marina residents met to discuss Land Use Planning efforts underway in the City. Click here to review materials.

If you missed Workshop #2!

May 20, 2023

On Saturday May 20th, many Marina residents met to discuss their issues and vision for the future. Click to review the presentation and a summary of what was discussed.


Rewatch Workshop #1!

May 4, 2023

The City of Marina hosted the first meeting related to its update to the General Plan, EIR, and Zoning Code. Staff and the consultant described the process and answered questions from our residents. Click here to watch in English, Spanish, or Korean.


Về dự án

Kế hoạch Tổng thể của Thành phố Marina là một tài liệu chính sách quan trọng cần được cập nhật ở tất cả các thành phố đặc quyền từ 15 đến 20 năm một lần theo Luật Tiểu bang California. Kế hoạch Tổng thể đóng vai trò là lộ trình cho các quyết định phát triển và sử dụng đất của Thành phố, đồng thời là công cụ chính để tác động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và doanh nghiệp trong vài thập kỷ tới. 

Cập nhật thường xuyên

Luôn cập nhật những tin tức mới nhất về bản cập nhật kế hoạch chung bằng cách tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi tại liên kết bên dưới.

bottom of page