top of page

Th 5, 04 thg 5

|

Hội thảo trên web thu phóng ảo

Hội thảo công cộng #1 - Kế hoạch chung là gì?

Một cuộc họp trực tuyến để tìm hiểu về dự án Cập nhật Kế hoạch Chung Marina 2045 và các yêu cầu của Tiểu bang đối với việc cập nhật tài liệu chính sách và tầm nhìn quan trọng này cho Marina. Thứ 5 ngày 4 tháng 5 | 6:00–8:00 tối

Hội thảo công cộng #1 - Kế hoạch chung là gì?
Hội thảo công cộng #1 - Kế hoạch chung là gì?

Thời gian & Địa điểm

18:00 04 thg 5, 2023 – 20:00

Hội thảo trên web thu phóng ảo

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page