top of page
DSC_0314.JPG

Hãy để tiếng nói của mình được lắng nghe!

Thành phố Marina cam kết thu hút sự tham gia của cộng đồng và đảm bảo rằng nội dung của Quy hoạch chung 2045 sẽ được cư dân của Thành phố hướng dẫn. Do đó, việc thu hút nhiều thành phần khác nhau của cộng đồng trong suốt dự án sẽ rất quan trọng để thành công. 

Tham gia

Hội thảo & cửa sổ bật lên

Các hội thảo cung cấp các cơ hội chính thức và không chính thức để tham gia vào quá trình lập kế hoạch. Các chủ đề bao gồm thông tin và giáo dục về dự án, tầm nhìn của dự án, các phương án sử dụng đất thay thế, phát triển chính sách và công bằng môi trường.

Khảo sát cộng đồng

Tham gia vào một cuộc khảo sát hoặc xem kết quả từ các cuộc khảo sát trước đây. Chúng bao gồm các điều kiện hiện tại, các vấn đề/cơ hội/tầm nhìn, các phương án sử dụng đất, và khung chính sách, và xem xét dự thảo kế hoạch chung.

Ban cố vấn

Ủy ban Cố vấn Kế hoạch Tổng thể (GPAC) là một cơ quan gồm các đại diện cộng đồng hợp tác và cung cấp hướng dẫn trong suốt quá trình Cập nhật Kế hoạch Tổng thể. Xem các cuộc họp sắp tới và các sự kiện và tài liệu cuộc họp trước đây tại đây.

Kỳ họp Hội đồng thành phố

Tham dự các cuộc họp sắp tới hoặc xem lại các bản ghi cuộc họp và tài liệu của các cuộc họp trước đây của Hội đồng Thành phố về dự án.

Công lý môi trường

Các nhóm tập trung bao gồm các cá nhân và tổ chức cung cấp phản hồi về định hướng chính sách của kế hoạch về công bằng môi trường.

Xem

Kế hoạch tham gia

Kế hoạch tham gia xác định các cơ hội để tiến hành tiếp cận với đa dạng của Marina
cộng đồng, phân tích nhân khẩu học hiện có và mô tả các công cụ về cách nhóm dự án sẽ tương tác và giao tiếp với cư dân Marina về dự án.

sự kiện sắp tới

 • Th 7, 27 thg 4
  Marina Community Center
  10:00 27 thg 4, 2024 – 12:00
  Marina Community Center, 211 Hillcrest Ave, Marina, CA 93933, USA
  10:00 27 thg 4, 2024 – 12:00
  Marina Community Center, 211 Hillcrest Ave, Marina, CA 93933, USA
  The primary purpose of the meeting is to review proposed Land Use Alternatives for the General Plan (Marina 2045). The Land Use Alternatives are potential ideas for how land in key areas of the city may be used .
 • Th 5, 04 thg 4
  Marina Library, Conference Room
  18:00 04 thg 4, 2024 – 20:00
  Marina Library, Conference Room, 190 Seaside Cir, Marina, CA 93933, USA
  18:00 04 thg 4, 2024 – 20:00
  Marina Library, Conference Room, 190 Seaside Cir, Marina, CA 93933, USA
  The General Plan Advisory Committee will discuss detailed concepts for future land uses in key areas of the City.
 • Th 5, 14 thg 3
  Marina
  18:30 14 thg 3, 2024 – 20:30
  Marina, 211 Hillcrest Ave, Marina, CA 93933, USA
  18:30 14 thg 3, 2024 – 20:30
  Marina, 211 Hillcrest Ave, Marina, CA 93933, USA
 • Th 4, 21 thg 2
  City Council Chambers
  18:00 21 thg 2, 2024 – 21:00
  City Council Chambers, 211 Hillcrest Ave, Marina, CA 93933, USA
  18:00 21 thg 2, 2024 – 21:00
  City Council Chambers, 211 Hillcrest Ave, Marina, CA 93933, USA
  An update will be provided to City Councilmembers regarding project and engagement activities conducted to date for the General Plan Update, and proposed areas of land use change.
 • Th 2, 11 thg 12
  Virtual Event
  18:00 11 thg 12, 2023 – 20:00
  Virtual Event
  18:00 11 thg 12, 2023 – 20:00
  Virtual Event
  Join us as the General Plan Advisory Committee discusses land use opportunity areas. Click the link below to register to join the virtual meeting.
 • Th 5, 05 thg 10
  Marina Library - Library Meeting Room
  18:00 05 thg 10, 2023 – 20:00
  Marina Library - Library Meeting Room, 190 Seaside Cir, Marina, CA 93933, USA
  18:00 05 thg 10, 2023 – 20:00
  Marina Library - Library Meeting Room, 190 Seaside Cir, Marina, CA 93933, USA
  The 4th meeting of the General Plan Advisory Committee (GPAC) will be held in person at the Marina Library on 10/5/23. This meeting is open to the public.
 • Th 3, 26 thg 9
  Zoom Webinar
  18:00 26 thg 9, 2023 – 20:00
  Zoom Webinar
  18:00 26 thg 9, 2023 – 20:00
  Zoom Webinar
  Virtual Zoom presentation on the findings related to environmental justice concerns in the City of Marina.
 • Th 7, 09 thg 9
  Marina
  10:00 09 thg 9, 2023 – 10:00 10 thg 9, 2023
  Marina, 190 Seaside Cir, Marina, CA 93933, USA
  10:00 09 thg 9, 2023 – 10:00 10 thg 9, 2023
  Marina, 190 Seaside Cir, Marina, CA 93933, USA
  Free Community Event!
 • Th 5, 07 thg 9
  Zoom Webinar
  18:00 07 thg 9, 2023 – 18:00 08 thg 9, 2023
  Zoom Webinar
  18:00 07 thg 9, 2023 – 18:00 08 thg 9, 2023
  Zoom Webinar
  Third meeting of the General Plan Advisory Committee (virtual).
 • Th 7, 24 thg 6
  Vince DiMaggio Park
  10:00 24 thg 6, 2023 – 15:00 25 thg 6, 2023
  Vince DiMaggio Park, 3200 Del Monte Blvd, Marina, CA 93933, USA
  10:00 24 thg 6, 2023 – 15:00 25 thg 6, 2023
  Vince DiMaggio Park, 3200 Del Monte Blvd, Marina, CA 93933, USA
  Join us for a day of food, crafts, music, dance, and fun at Vince DiMaggio Park!
 • Th 5, 01 thg 6
  Marina Public Library, Community Room
  18:00 01 thg 6, 2023 – 20:00 02 thg 6, 2023
  Marina Public Library, Community Room, 180 Seaside Cir, Marina, CA 93933, USA
  18:00 01 thg 6, 2023 – 20:00 02 thg 6, 2023
  Marina Public Library, Community Room, 180 Seaside Cir, Marina, CA 93933, USA
  Second meeting of the Marina 2045 General Plan Advisory Committee (in-person only).
 • Th 7, 20 thg 5
  Bến du thuyền
  10:00 20 thg 5, 2023 – 12:00
  Bến du thuyền, 211 Hillcrest Ave, Bến du thuyền, CA 93933, Hoa Kỳ
  10:00 20 thg 5, 2023 – 12:00
  Bến du thuyền, 211 Hillcrest Ave, Bến du thuyền, CA 93933, Hoa Kỳ
  Một hội thảo trực tiếp, tương tác để khám phá tầm nhìn chung cho tương lai của Marina và thảo luận về các vấn đề và cơ hội hiện tại/tương lai.
 • Th 5, 04 thg 5
  Hội thảo trên web thu phóng ảo
  18:00 04 thg 5, 2023 – 20:00
  Hội thảo trên web thu phóng ảo
  18:00 04 thg 5, 2023 – 20:00
  Hội thảo trên web thu phóng ảo
  Một cuộc họp trực tuyến để tìm hiểu về dự án Cập nhật Kế hoạch Chung Marina 2045 và các yêu cầu của Tiểu bang đối với việc cập nhật tài liệu chính sách và tầm nhìn quan trọng này cho Marina. Thứ 5 ngày 4 tháng 5 | 6:00–8:00 tối
 • Th 5, 06 thg 4
  Thư viện Marina (Phòng cộng đồng)
  18:00 06 thg 4, 2023 – 20:00 07 thg 4, 2023
  Thư viện Marina (Phòng cộng đồng), 190 Seaside Cir, Bến du thuyền, CA 93933, Hoa Kỳ
  18:00 06 thg 4, 2023 – 20:00 07 thg 4, 2023
  Thư viện Marina (Phòng cộng đồng), 190 Seaside Cir, Bến du thuyền, CA 93933, Hoa Kỳ

Lịch

Cập nhật thường xuyên

Luôn cập nhật những tin tức mới nhất về bản cập nhật kế hoạch chung bằng cách tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi tại liên kết bên dưới.

bottom of page